Low carb nízkosacharidová dieta

Po celá desetiletí byl tuk nepřítelem, ale dnes je tu nový obětní beránek: sacharidy. Zdá se, že se rok od roku stávají populárnějšími sacharidy a inzulín. Zejména média nás nabádají k přechodu na low carb diety (nízkosacharidové).

Mnoho lidí věří, že populární glykemický index a méně známý index inzulínu řadí potraviny podle jejich „nezdravosti“. Dostupné výzkumy přesto ukazují, že nízkoglykemické diety ve srovnání s dietami vyššími glykemiemi nemají buď žádný účinek, nebo jen mírné příznivé účinky na faktory metabolického syndromu, dokonce i u diabetiků. Nízkoglykemická strava navíc nemusí vždy vést k lepší kontrole glykemie než jiné stravovací vzorce.

Měli bychom se tedy skutečně bát sacharidů a přejít na low carb?

Metaanalýza r. 2014, která obsahovala 48 randomizovaných kontrolovaných studií s celkovým počtem 7286 lidí, jejichž střední věk činil 45,7 let a střední váha 94,1 kg, o střední délce trvání dietního zásahu 5 týdnů, ukázala, že nízkosacharidové diety (low carb) stejně jako vysoce tukové (keto) byly spojeny se ztrátou váhy [1]

Pokud se podíváme na systematickou analýzu systematických analýz (2018), o počtu 12, mezi nimiž jsou 2 bez metaanalýzy,
10 s metaanalýzami a taktéž na dietologické protokoly, kam spadají také nízkosacharidové diety, pak zjistíme následující:

Metaanalýza nízké kvality ukázala na větší výhody pro snížení váhy byly získány díky low carb dietě. Ovšem metaanalýza vysoké kvality ukázala, že žádný razantní rozdíl mezi celkovým snížením kalorií a low carb dietou prokázán nebyl.

Stejné výsledky byly obdrženy také u obou velkých randomizovaných kontrolovaných studiích s 811.ti a 609.ti účastníky, které byli podrobeny sledování během 1 až 2 roky.

Bylo potvrzeno, že snížení příjmu energie s různými poměry maker mají stejný účinek na ztrátu váhy.
Taktéž bylo zjištěno, že low carb dieta má přímý vliv na zvýšení LDL (lidově „špatný cholesterol“), o tom však napíši v dalším článku, kde se pobavíme o Keto dietě.

Keto dieta

Keto

Hlavním důvodem, proč se low carb diety nedoporučují je jejich přímý vliv na psychiku, emoční stavy, tedy stavy, které mohou způsobit poruchu příjmu potravy u lidí s předpoklady k těmto poruchám, či poruchám příjmu potravy. Low carb diety jsou většinou spojovány právě s pocity úzkostí v souvislostí výběru potravin, strachem před určitými potravinami a depresemi.

nízkosacharidová dieta

Low carb

Je spravedlivé tedy uvést, že systematická analýza r. 2016 z 8. randomizovaných kontrolovaných studií ukázala, že určitý pozitivní vliv z hlediska jak psychologického tak i sociologického low carb diety mají, v souvislosti s možností vidět výsledky rychleji než při postupné redukci s obsahem všech makro živin. Ovšem tyto výsledky jsou málokdy udržitelné, oproti postupné redukci [2].

Otázka, kterou se zabývalo v následující systematické analýze a metaanalýze (2018) zde bylo, zda můžou sacharidy způsobovat nabírání váhy a jestli majá přímou souvislost s obezitou. Výsledky byly negatativní.  Sacharidy nemají přímý vliv na nabírání váhy či obezitu, v případě, že není systematicky převyšován celkový denní příjem kalorií.

Systematická analýza 2016, s 5.ti randomizovanými kontrolovanými studiemi zkoumání různých diet, zejména tedy vyvážená strava (zdravý jídelníček s obsahem všem makro a mikronutrientů), kdy zejména sacharidy tedy činí 50-55 % denního příjmu jedince,  ve srovnání s low carb a Keto, a jaký mají vliv na redukci a také zda můžou snížit riziko srdečně cévních onemocnění.

Bylo zjištěno, že zdravý jídelníček s vyváženým poměrem maker má lepší výsledky v dlouhodobé perspektivě oproti zbývajícím dvěma. Taktéž tento přístup má prokazatelně pozitivní vliv na snížení rizika srdečně cévních nemoci, metabolického syndromu a taktéž rizika předčasného úmrtí

Tyto výhody u keto a low carb zjištěny nebyly.  

U diet s nízkým příjmem sacharidů dochází k omezenému příjmu zdrojů mikroelementů, které jsou pro člověka nezbytné.
Ve chvíli, kdy klesá příjem sacharidů, přísun těchto živin je omezen a organismus tak začíná postrádát vitamíny a minerály, které jsou obsažené právě v sacharidových zdrojích, kterých je nedostatek.

Zdravý jídelníček

Sacharidové zdroje vitamínů a minerálů

Více informací o výzvě „Plný talíř“ nebo o individuálním vedení „Plný talíř“ naleznete na mém webu.